Πρόγραμμα

Wing Chun, Sanda Kick Boxing, Wing Chun Junior, Point Fighting

WING CHUN

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή
18:00 – 19:45 & 21:00 – 22:45

Τρίτη, Πέμπτη
12:00 – 13:30 & 19:30 – 21:00

Σάββατο
12:00 – 13:30

——————————————–

SANDA KICK BOXING

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή
20:00 – 21:30

Τρίτη, Πέμπτη
12:00 – 13:30

Σάββατο
12:00 – 13:30

——————————————–

WING CHUN JUNIOR

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή
20:00 – 21:00

Σάββατο
12:00 – 13:30

——————————————–

POINT FIGHTING

Τρίτη, Πέμπτη
18:05 – 19:15

Σάββατο
12:00 – 13:30

FacebookTwitterGoogle+Share