Πρόγραμμα

Wing Chun, Sanda Kick Boxing, Wing Chun Junior, Point Fighting

WING CHUN

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή
18:00 – 20:00 & 21:00 – 23:00

Τρίτη, Πέμπτη

19:30 – 21:30

Σάββατο
12:00 – 14:00

——————————————–

SANDA KICK BOXING

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή
20:00 – 21:30

Σάββατο
12:00 – 14:00

——————————————–

WING CHUN JUNIOR

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή
20:00 – 21:00

Σάββατο
12:00 – 14:00

——————————————–

POINT FIGHTING

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή

20:00 – 21:30

Τρίτη, Πέμπτη

18:00 – 19:30

Σάββατο
12:00 – 14:00